Jouni Salomäki, asianajaja, OTM

Uran alkupuolen Jouni on toiminut yhtiö- ja sopimusjuristina, mutta oman toimiston perustamisen jälkeen toimeksiantojen painopiste on ollut riita- ja rikosasioissa. Lisäksi Jouni hoitaa säännöllisesti perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja.

Koulutus:

Asianajajatutkinto, Suomen Asianajajaliitto 2019

Oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto 2016

Kauppatieteiden ylioppilas, tilintarkastuksen maisteriohjelma, Itä-Suomen yliopisto 2015 –

Tradenomi, rahoitus ja riskienhallinta, Laurea-ammattikorkeakoulu 2012

Työkokemus:

Asianajotoimisto Salomäki Oy 2019 –

Lakimies, United Bankers Oyj 2018

Lakimies, OP Yrityspankki Oyj 2016 – 2017

Finanssiasiantuntija, Valtiokonttori 2013 – 2016

Toimihenkilö, Nordea Pankki Suomi Oyj 2006-2012

Jäsenyydet:

Suomen Asianajajaliitto