Mirjam Salomäki, lakimies, OTM

Mirjamilla on yli kymmenen vuoden työkokemus julkisista hankinnoista ja sopimusoikeudesta, erityisesti IT-hankintojen ja palveluiden kilpailuttamisesta. Hän on työskennellyt suurissa hankintayksiköissä kunta- ja valtiosektorilla, sekä hoitanut konsulttina hankintayksiköiden ja yritysten vaativia toimeksiantoja hankintajuridiikan parissa. Lisäksi Mirjamilla on kokemusta asiamiehenä toimimisesta käräjäoikeudessa (riita-asiat) ja markkinaoikeudessa (hankinta-asiat).

Koulutus:

Oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto 2011

Työkokemus:

Lakimies, Asianajotoimisto Salomäki Oy 2021-

IT-hankintapäällikkö, Kansaneläkelaitos 2021

Asiantuntija, PTCServices Oy 2014-2021

Hankintalakimies, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike 2012-2014

Hankinta-asiantuntija, Espoon kaupunki 2011

Trainee, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy 2010

Asianajosihteeri, Asianajotoimisto Apajalahti, Etelämäki, Pelkonen & Niemi Oy 2008-2010

Käräjäsihteeri, Helsingin käräjäoikeus 2006-2008, 2010

Jäsenyydet:

Suomen Lakimiesliitto

Julkisten hankintojen yhdistys ry