Lapsen huoltajuus, tapaamisoikeus ja elatus


Usein lakimiehen apua tarvitaan ensimmäisen kerran siinä vaiheessa, kun erotilanne on akuuteimmillaan ja osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen lapsia koskevista asioista. Tällöin apua saattaa olla esimerkiksi siitä, että asioita pyritään sopimaan lakimiehen avustuksella. Toisinaan tilanne voi olla myös se, että toinen vanhempi on jo laittanut huoltoasiaa koskevan prosessin vireille ja itselle ei ole täysin selvää, miten tilanteessa tulisi toimia. Monesti osapuolet saattavat myös olla jo sopineet tietystä järjestelystä, mutta olosuhteiden muutoksen takia alkuperäinen sopimus on muuttunut kohtuuttomaksi tai se on voinut olla sitä jo alun alkaenkin. Valitettavan usein vastaan tulee tilanteita, joissa toinen vanhemmista on allekirjoittanut lasten huoltajuutta, tapaamisoikeutta tai elatusta koskevan sopimuksen, jonka sisällön merkityksen hän tajuaa vasta myöhemmin.

Olipa tilanteesi mikä tahansa, katsotaan asioita yhdessä ja mietitään miten voisimme toimia juuri sinun tilanteessasi. Lähes aina pyrimme asioissa ensisijaisesti sovintoratkaisuun, mutta toisinaan tilanne on sellainen, että sovintotietä on jo yritetty tai esimerkiksi lapsen etu voi vaatia välitöntä toimimista, jolloin tuomioistuinprosessi on ainoa järkevä vaihtoehto. Vaikka asiat etenisivät oikeuteen asti, niistä voidaan edelleen sopia missä vaiheessa prosessia tahansa.

Tuomioistuimessa asia ratkaistaan lapsen edun mukaisesti. Oikeus punnitsee asiassa esiin tuotuja seikkoja ja päätyy ratkaisuun, joka parhaiten palvelee lapsen etua tulevaisuudessa. Huoltajuusasioissa tämä voi olla tuomioistuimelle vaikea ratkaisu tilanteessa, jossa molemmat vanhemmat näyttäytyvät tasaväkisenä vaihtoehtona. Mitä vanhempi lapsi on, sitä suurempi painoarvo oikeuden tulisi antaa myös lapsen omille näkemyksille asiassa.

Lapsen huoltajuutta, tapaamisoikeutta ja elatusta koskeviin asioihin voi saada oikeusapua, jolloin valtio maksaa lakimiehen palkkion kokonaan tai osittain (jos oikeusavun edellytykset täyttyvät) ja joissain tapauksissa kuluja voidaan maksaa myös kotivakuutukseen kuuluvasta oikeusturvavakuutuksesta.


Jäikö Sinulla jotain kysyttävää aiheeseen liittyen? Ota meihin veloituksetta yhteyttä, niin kerromme lisää.