Julkiset hankinnat ja sopimukset


Tarjoamme julkisten hankintojen ja sopimusasioiden konsultointia niin hankintayksiköille kuin tarjouskilpailuihin osallistuville yrityksille. Pitkä kokemuksemme hankintajuridiikasta painottuu hankintalain mukaisiin tavara- ja palveluhankintoihin, sekä ICT-hankkeisiin.

Palvelua saatte toiveidenne mukaan yksittäisiin hankintaprosessin ja sopimuskauden aikaisiin haasteisiin, tai laajemmin koko hankinnan läpivientiin. Teemme kaikkia tarvittavia toimenpiteitä aina hankinnan aikataulutuksesta asiakirjojen kommentointiin ja laatimiseen, sähkoisen kilpailutusjärjestelmän käyttöön, sekä oikeudellisten kysymysten ratkomiseen.

Voitte pyytää meidät avuksenne jo hankinnan suunnittelu-/markkinakartoitusvaiheessa, jolloin pääsemme suosittelemaan myös tilanteeseen sopivaa hankintamenettelyä ja suuntaamaan hankinnan kohteen teille tarkoituksenmukaiseksi. Suosittelemme hankintajuridista konsultaatiota aina tarjouspyynnön valmistelun tueksi, jotta julkaistava hankintailmoitus saadaan asianmukaiseksi ja vältytään jo monilta prosessin lainmukaisuuteen liittyviltä valituksilta. Mikäli hankintanne on jo edennyt pidemmälle, niin tarjousten tarkastamisessa, vertailussa ja hankintapäätöksissä ovat viimeistään hankintajuristin tarkat silmät ja neuvot hyödyksi.

Hankintojen valtaisan volyymin vuoksi epäselvyyksiltä ei aina voida välttyä. Jos kohtaatte ikävyyksiä hankintakentällä, niin avustamme myös markkinaoikeusprosesseissa. Voitte pyytää konsultaatiota jo pohtiessanne onko kilpailutus mennyt hankintalain mukaisesti, vai olisiko syytä pyytää hankintaoikaisua hankintayksiköltä ja/tai tehdä valitus markkinaoikeudelle. Hankintayksikön kanssa voimme taas arvioida mahdollisten oikaisuvaatimusten ja valitusten aiheellisuutta, sekä suositella toimenpiteitä ja laatia tarvittavat dokumentit. Mikäli asia etenee markkinaoikeuteen asti, voimme hoitaa koko prosessin asiamiehenänne.