Testamentti


Testamentteja on olemassa hyvin monenlaisia ja jokainen niistä palvelee osin erilaista tarkoitusta. Tyypillisimpiä ovat yleistestamentit, omistusoikeustestamentit ja hallintaoikeustestamentit sekä avioparien yleisimmin käyttämä keskinäinen testamentti. Testamentin tyyppi valitaan sen perusteella, mikä on tekijän tarkoitus, eli halutaanko esimerkiksi omaisuus siirtää tietylle henkilölle, tai minimoida läheisten perintöverotus, vai kenties turvata toisen puolison asema poismenon hetkellä. Testamentti voi myös sisältää piirteitä useammasta edellä mainitusta tyypistä, eli siinä voidaan samaan aikaan määrätä esimerkiksi omistusoikeudesta ja hallintaoikeudesta.

Testamentti ilmaisee tekijänsä viimeisen tahdon ja tästä syystä onkin tärkeää, että se kirjataan sekä sisällöltään, että juridisilta muotovaatimuksiltaan täsmällisesti. Väärin tai puutteellisesti laadittu asiakirja voi johtaa epätoivottuun lopputulemaan joko omaisuuden siirtymisen, tai perintöverotuksen osalta. Jotta perillinen välttäisi perintösaannossaan ikävät yllätykset, on suositeltavaa käyttää lakimiestä apuna testamentin laatimisessa.

Hintamme testamentille on 360 euroa (sisältäen alv 24 %) ja tämä sisältää tilanteenne kartoituksen, testamentin laatimisen sekä lain edellyttämät kaksi todistajaa. Lisäksi toimistomme voi tarvittaessa säilyttää testamentin kaksoiskappaletta. Testamentista maksettava hinta on loppujen lopuksi pieni ottaen huomioon, että sillä voidaan varmistaa tahtonne toteutuminen ja välttää mahdollisesti tuhansien eurojen veroseuraamukset. Ottamalla meihin yhteyttä saat asiantuntevaa, juuri sinun tai teidän tilanteenne huomioonottavaa palvelua.