Perhe- ja perintöasiat


Tarjoamme asiakkaillemme palveluita monenlaisiin perhe-elämän tilanteisiin liittyen. Asiakkaitamme voivat mietityttää esimerkiksi avioliiton vaikutukset varallisuuteen, vanhuuteen ja toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät asiat, puolison ja lasten asema kuolemantapauksessa tai varallisuuden siirtyminen sukupolvelta toiselle ylipäänsä. Tyypillisimpiä toimeksiantoja ovat:

  • Avioehdon laatiminen
  • Osituksen esisopimuksen (sopimus avioeron varalle) laatiminen
  • Lasten huollosta, tapaamisesta ja elatuksesta sopiminen (myös oikeudenkäynnit)
  • Omaisuuden ositus tai erottelu
  • Testamentin laatiminen
  • Edunvalvontavaltakirjan laatiminen
  • Perunkirjoitus
  • Perinnönjako

Lisäksi toimimme tuomioistuimen määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana.