Verkkopalvelujen sopimusehdot ja etämyynnin ennakkotiedot


Palveluntarjoaja

Lakiasiaintoimisto Salomäki Oy (Y-tunnus 2979109-6)

Osoite: Temppelikatu 8, 00100 Helsinki

Puhelin: 020 730 4280

Sähköposti: info@lakisalomaki.com

Verkkopalvelun pääominaisuudet

Palveluntarjoaja tarjoaa verkkopalvelunsa kautta juridisten asiakirjojen laatimista. Asiakas syöttää verkkosivustolla olevaan lomakkeeseen haluamansa asiakirjan tiedot ja palveluntarjoaja laatii niiden pohjalta asiakkaan tilausta vastaavan asiakirjan. Asiakas saa sähköpostiinsa ilmoituksen, kun tilaus on otettu työn alle. Palveluntarjoaja voi myös ottaa asiakkaaseen yhteyttä varmistuakseen toimeksiannon yksityiskohtien oikeellisuudesta. Valmis asiakirja toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse tai postitse asiakkaan valinnan mukaisesti. Asiakirjan mukana toimitetaan myös hinnaston mukainen lasku, joka asiakkaan tulee maksaa 14 päivän sisällä.

Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä asiakkaan asiakirjan laatimisesta, mikäli palveluntarjoaja katsoo, ettei asiakirjaa voida laatia asiakkaan antamien tietojen perusteella. Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä asiakirjan laatimisesta myös, mikäli se olosuhteiden johdosta ei ole mahdollista tai on syytä perustellusti olettaa, ettei asiakas pysty maksamaan tilausta.

Verkkopalvelujen hinnat

Asiakirjojen laatimisen hinnat ilmoitetaan kunkin palvelun yhteydessä palveluntarjoajan verkkosivustolla. Palvelun hinta määräytyy kulloinkin toimeksiannon hetkellä voimassaolleen hinnan mukaisesti. Jos hintaa on toimeksiannon jättämisen jälkeen alennettu, ei hintaa vastaavasti alenneta ennen alennusta jätetyistä toimeksiannoista.

Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain (38/1978) mukainen oikeus peruuttaa tilaus 14 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Peruuttaminen tulee tehdä käyttämällä palveluntarjoajan verkkosivuston yhteydenottolomaketta, sähköpostitse tai soittamalla. Asiakkaan tulee myös välittömästi ilmoittaa palveluntarjoajalle, mikäli asiakas haluaa asiakirjan eri sisältöisenä mitä hän tilauksessaan on ilmoittanut.

Palveluntarjoajan vastuu

Palveluntarjoajan verkkopalvelu sisältää yleistä tietoa kulloinkin käsitellystä aihealueesta tai tarjotusta palvelusta. Tieto ei sellaisenaan ole sovellettavissa ohjeena tai neuvona asiakkaan tai verkkosivuston kävijän tilanteeseen. Palveluntarjoaja ei vastaa verkkosivuston sisällön oikeellisuudesta.

Asiakkaan toimeksiannon yhteydessä antamat puutteelliset tai virheelliset tiedot ovat asiakkaan vastuulla eikä palveluntarjoaja vastaa tällaisen tiedon vaikutuksesta syntyneestä vahingosta. Asiakkaalla on velvollisuus tarkastaa valmiin asiakirjan sisältö siltä osin, että se vastaa asiakkaan antamia tietoja. Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä, jotka asiakkaan olisi tullut huomata tällaisessa tarkistuksessa.

Asiakkaan palveluntarjoajalle lähettämien viestin perille saapuminen on asiakkaan vastuulla ja mikäli asiakas on epävarma viestin perille tulosta, hänen tulee varmistua siitä ottamalla palveluntarjoajaan yhteyttä esimerkiksi puhelimitse.

Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista eikä välillisistä vahingoista. Palveluntarjoajalla on vastuuvakuutus, jonka enimmäiskorvausmäärä on 200 000,00 euroa.

Asiakkaalla on mahdollisuus saattaa palvelua koskeva riita kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunnan osoite on Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki.