ASIANAJOPALVELUITA KOSKEVA YLEINEN TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Asianajotoimiston yhteystiedot:

Asianajotoimisto Salomäki Oy

Käyntiosoite: Hiomotie 8, Helsinki

Postiosoite: PL 19, 00101 Helsinki

Puhelin: 020 730 4280

info@lakisalomaki.com

www.lakisalomaki.com

Asianajotoimisto Salomäki Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin, Y-tunnus 2979109-6. Palveluntarjoajan arvonlisäverotunniste on FI29791096.

Asianajotoimisto Salomäki Oy:n asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajotoimisto Salomäki Oy:n asianajajia valvova viranomainen on:

Suomen Asianajajaliitto

PL 194 (Simonkatu 12 B)

00101 Helsinki

Puhelin: 09 6866 129

info@asianajajaliitto.fi

www.asianajajaliitto.fi

Asianajotoimisto Salomäki Oy:llä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksenantajan yhteystiedot ovat:

Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia (Y-tunnus 0196826-7)

Käyntiosoite: Kyllikinportti 2, Helsinki

Postiosoite: 00017, Fennia

Puhelin: 010 5031

www.fennia.fi