Asianajopalvelut


Asianajotoimistomme on erikoistunut perhe- ja perintöasioihin, riita-asioihin, rikosasioihin, julkisiin hankintoihin, sopimusoikeuteen, sekä hallintoasioihin. Lähtökohtana jokaisessa asianajotoimeksiannossa on asiakkaan edun mukainen, yksilöllinen lähestymistapa. Annamme asiakkaalle aina realistisen arvion ongelmatilanteesta ja sen ratkaisuvaihtoehdoista, joiden pohjalta lähdetään tavoittelemaan haluttua lopputulosta.