Avioero ja omaisuuden ositus (tai erottelu)


Avioeron sattuessa on suositeltavaa, että puolisot suorittavat omaisuuden osituksen (tai erottelun, jos puolisoilla oli avioehto) kirjallisesti. Näin toimittaessa kumpikaan osapuolista ei voi jälkikäteen esittää toista osapuolta kohtaan yhteisesti sovitusta poikkeavia vaatimuksia. Lisäksi osapuolten väliset varallisuussuhteet ovat tällöin kirjallisesti dokumentoituina esimerkiksi sen varalta, että toinen puolisoista yllättäen kuolisi ja tämän kuolinpesä joutuisi selvittämään mitä osapuolet ovat avioerossa sopineet varallisuussuhteistaan. Toisinaan tällaisia asioita joudutaan selvittämään vuosikymmentenkin jälkeen, vaikka puolisot olisivat jo menneet uusiin naimisiin.

Toimistomme suorittaa omaisuuden osituksia/erotteluja hintaan 500 euroa (sisältäen alv 24 %). Palveluun kuuluu asiakkaan tilanteen läpikäynti, ositussopimuksen laatiminen ja esteettöminä todistajina toimiminen.