Riita-asiat


Hoitamissamme riita-asioissa on kyse hyvin monentyyppisistä konflikteista, joille yhteinen nimittäjä on se, että tilanne on edennyt pisteeseen jossa asiakas ei enää tiedä miten tilannetta tulisi viedä eteenpäin. Lähtökohtaisesti riita-asioissa tulisi pyrkiä sovintoon, sillä monesti osapuolten kulut ja kuluriski kasvavat, mitä pidemmälle riita etenee. Toisaalta ihan mitä tahansa sovintoehdotusta ei kuluriskin pelossa kannata hyväksyä ja asianajaja yleensä pystyykin kohtuullisen tarkasti haarukoimaan sen vaihteluvälin, jossa mahdollinen sovintosumma liikkuisi. Loppujen lopuksi riidat melko harvoin päätyvät oikeuteen asti ja suurin osa niistä sovitaankin jo aikaisessa vaiheessa, jolloin lähes ainoastaan monimutkaisimmat tai syvimmät konfliktit ratkotaan tuomioistuimissa (ns. jäävuoren huippu). Erimielisyyden keskellä osapuolten on myös tärkeää ymmärtää mitä toiselta osapuolelta voi vaatia ja mitä ei, sekä jäsentää riideltävä kysymys ja omaa asiaa tukevat faktat. Lisäksi on hyvä tiedostaa miten riita-asiassa tulisi edetä missäkin vaiheessa. Tässä lakimiehen apu onkin ensiarvoisen tärkeää.

Riita-asiassa voi olla kyse muun muassa:

  • Asunto- tai kiinteistökaupan virheestä
  • Kuluttajariidasta
  • Perusteettomasta työsuhteen päättämisestä
  • Sopimusrikkomuksesta
  • Muusta aiheutuneen vahingon korvaamisesta

Ota yhteyttä ja katsotaan tarkemmin miten voisimme olla avuksi juuri sinun asiassasi.