RIITA-ASIAT

Riita-asiat


Riita-asiassa osapuolten tulisi ensisijaisesti pyrkiä sovintoon, sillä monesti osapuolten kulut kasvavat mitä pidemmälle riita etenee. Toisaalta mitä tahansa sovintoehdotusta ei kannata hyväksyä. Loppujen lopuksi riidat harvoin kuitenkaan päätyvät oikeuteen asti ja suurin osa niistä sovitaankin jo aikaisessa vaiheessa, jolloin lähes ainoastaan monimutkaisimmat tai syvimmät konfliktit ratkotaan tuomioistuimissa. Erimielisyyden keskellä osapuolten on myös tärkeää ymmärtää mitä toiselta osapuolelta voi vaatia ja mitä ei sekä jäsentää riideltävä kysymys ja omaa asiaa tukevat faktat. Lisäksi on hyvä tiedostaa miten riita-asiassa tulisi edetä missäkin vaiheessa. Tässä lakimiehen apu onkin ensiarvoisen tärkeää.

Riita-asiassa voi olla kyse muun muassa:

  • Asunto- tai kiinteistökaupan virheestä
  • Perusteettomasta työsuhteen päättämisestä
  • Lasten huoltoa, tapaamista tai elatusta koskevasta erimielisyydestä
  • Tuotevastuukysymyksestä
  • Sopimusrikkomuksesta
  • Aiheutetun vahingon korvaamisesta