Rikoksesta epäiltynä – Avustajan näkökulma

Saitko poliisilta soiton, että sinun pitäisi saapua kuultavaksi rikosasiassa ja et tiedä miten asiassa tulisi menetellä tai ehkä olet jo ollut kuulusteluissa ja edessä olisi asian käsittely oikeudessa, mutta et tiedä mitä siellä tulisi tehdä tai mitä on odotettavissa. Tärkeintä tilanteessa on vetää hetki happea ja muistaa, että kaikki meistä töpeksii joskus, toiset isommin, toiset pienemmin ja on täysin mahdollista tulla epäillyksi myös teosta johon sinulla ei ole osaa eikä arpaa. Vahva suositus on, että otat ihan ensimmäiseksi avustajaan yhteyttä, joka osaa arvioida tilanteesi ja sen miten jatkossa tulisi toimia. Avustaja osaa lähes aina jo ensivaiheessa arvioida miltä tilanteesi noin suurin piirtein näyttää.

Seuraavassa käydään läpi rikosprosessin vaiheita ja niiden tärkeimpiä kohtia syytetyn avustajan näkökulmasta.

Esitutkinta

Esitutkinta käynnistetään, mikäli poliisilla on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen. Tämä ei vielä tarkoita, että asia välttämättä tulisi koskaan päätymään syyteharkintaan, vaan keskeistä asiassa on se, mitä näyttöä poliisi saa kerättyä teosta ja epäillyn osallisuudesta asiaan. Epäillyn kannalta tärkein tapahtuma johon itse voi vaikuttaa, on oma kuulustelu esitutkinnassa. Kuulustelussa poliisi pyrkii saamaan lisätietoa tapahtumainkulusta ja epäillyn osuudesta tapahtumiin. Kuulustelu on käytännössä ainoa tilaisuus, jossa poliisi tulee kuulemaan epäiltyä ja hän pääsee kertomaan oman versionsa tapahtumista ennen asian mahdollista oikeuskäsittelyä. Kertomuksen merkitys voi myös muodostua paljon suuremmaksi mitä epäilty alun perin on edes tajunnut, sillä kuulustelukertomuksiin vetoaminen rikosoikeudenkäynneissä on arkipäivää, mikäli kertomus on ristiriidassa oikeudessa kerrotun kanssa.

Epäillyn kannalta erityisen tärkeää on lukea kuulustelupöytäkirjaan kirjattu kertomus läpi ja katsoa, ettei siihen ole kirjattu mitään kerrottua asiaa väärällä tavalla. Monesti kertomus saattaa ulkoisesti näyttää juuri siltä mitä epäilty kertoikin, mutta joissain tapauksissa sanojen asettelulla ja kerronnan pienilläkin yksityiskohdilla on hyvin suuri merkitys, jolloin olisi hyvä, että kertomuksen kirjaaminen osataan käydä läpi myös prosessin myöhempiä vaiheita silmällä pitäen ja pyytää korjattavaksi ne kohdat, jotka eivät tulleet kirjatuiksi kuten oli tarkoitettu. Mikäli kuulustelukertomus eroaa siitä mitä syytetty oikeudessa kertoo, syyttäjä tulee varmasti tarttumaan tähän ristiriitaan ja oikeussalissa on monesti myöhäistä enää sanoa, että asiat on kirjattu esitutkinnassa väärin tai että syytetty ei ole tarkoittanut sanomisiaan siten kuin ne kirjattiin.

Yleinen epäiltyjen kuulusteluissa tekemä virhe on se, että siellä selitetään puuta heinää hätävalheena tai arvellaan mitä ehkä on saattanut tapahtua. Jos kuulusteluissa ei esimerkiksi muista jotain asiaa, niin sen voi sanoa suoraan tai jättää kysymyksen vastaamatta, mutta epäillyn ei missään nimessä tule spekuloida tai pyöritellä epävarmoja muistikuvia kuulusteluissa sen enempää. Tällaisen virheen korjaaminen myöhemmässä vaiheessa on hyvin vaikeaa. Jos esimerkiksi olit humalassa ja et muista mitään, älä missään nimessä pohdi ääneen mitä on saattanut tapahtua tai minkä version olet kuullut kaveriltasi. Epäillyn ei tarvitse auttaa oman tekonsa selvittämisessä, eli epäilty saa jättää vastaamatta tutkijan esittämiin kysymyksiin ja toisinaan tämän oikeuden käyttäminen onkin suositeltavaa. Kuulusteluihin saa ja niihin myös kannattaa ottaa avustaja mukaan.

Oikeudenkäynti

Mikäli rikosepäily on mennyt syyttäjälle asti ja syyte nostetaan, järjestetään asiassa käräjäoikeuden istunto. Istunnossa tulee pystyä tuomaan esiin kaikki lievemmän rikosnimikkeen tai tuomion sekä pienemmän vahingonkorvauksen puolesta puhuvat seikat. Näiden lisäksi ehkä kaikkein tärkein asia kuitenkin on se, että istunnossa tuodaan esiin kaikki näyttöön liittyvät ristiriidat ja epäjohdonmukaisuudet sekä osataan tarttua todistajien kertomusten epäkohtiin. Tämä on erityisen tärkeää etenkin tilanteissa, joissa syytetty haluaa kiistää teon. Onkin suositeltavaa, että puolustaminen annetaan avustajan tehtäväksi, joka tietää mitkä ovat relevantteja seikkoja oikeuden harkitessa tuomiota.

Kaikenlainen huutelu ja epäkunnioittava käytös tulee pyrkiä malttamaan istunnon ajaksi, sillä siitä ei ole ainakaan mitään hyötyä. Puhuminen on parempi jättää avustajalle ja vastata vain kysyttäessä.

Kustannukset

Rikosasioihin saa monesti valtion kustantaman oikeusavun, mikäli sen myöntämisen edellytykset vaan täyttyvät. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että avustajan palkkio maksetaan valtion varoista kokonaan tai osittain. Oikeudenkäyntikulut voidaan myös vaatia valtion varoista maksettavaksi, jolloin valtio maksaa avustajan palkkion tilanteessa, jossa syytteet hylätään.

Prosessin kokonaiskestosta

Monesti asiakas kysyy prosessin kokonaiskestoa, eli kauanko menee teon tapahtumahetkestä siihen, että asia on oikeudessa käsiteltävänä. Asioiden käsittelyajat vaihtelevat tilanteen ja teon mukaan, mutta kohtuullisen tavanomaisissa asioissa (pahoinpitelyt, varkaudet yms.) joissa epäilty ei ole teon johdosta vangittuna, voi kokonaiskesto olla vuoden tai ylikin. Lisäksi prosessi voi vielä venyä, mikäli tuomiosta valitetaan ylemmille oikeusasteille.